Planera din egen begravning

Att planera för sin död och begravning kan först kännas märkligt, men efter en stund känner vi oss ofta hjälpta av att gå igenom de frågor som uppstår vid ett dödsfall och att ta oss tid att tänka efter hur vi själva vill ha det.

Planeringen handlar lika mycket om att själv bestämma som att underlätta för närstående. Du gör det enkelt i några få steg:

Planera för din begravning - skriv Vita Arkivet.
Se över de juridiska frågorna – skriv testamente och lämna in det för trygg förvaring.
Försäkra dig om att det finns pengar till begravning, bouppteckning, gravsten och skötsel av din grav.

Vita Arkivet

En god vägledning inför beställningen av begravningen får du om din närstående har skrivit ner sina önskemål i Vita Arkivet. Dessa skriftliga - eller andra muntliga - önskemål bör följas så långt det är möjligt. Här kan t.ex. stå noterat om din anhörige vill:

begravas inom Svenska kyrkan, inom ett annat samfund eller borgerligt på en plats utan religiösa symboler.
gravsättas i kistgrav eller i urngrav. Ta gärna med dig dokumentet till vårt möte så går vi igenom det tillsammans.
Vill du skriva ditt eget Vita Arkiv, till stöd för dina närstående, så hjälper vi dig gärna. Du kan även göra det på egen hand. Vita Arkivet får du helt kostnadsfritt hos oss. Du kan också hämta det i PDF-form här nedan.

Hämta dokumentet "Vita Arkivet" (4,7 MB) (PDF-fil, öppnas i eget fönster)

Begravningsförsäkring

Att ha en begravningsförsäkring är att skapa trygghet för dig själv och anhöriga.

Försäkringen täcker kostnaderna i samband med begravningen upp till försäkringsbeloppet. Det kan också användas till gravsten och bouppteckning. Det som blir över utbetalas till dödsboet, som är förmånstagare.

En begravningsförsäkring tecknar du för att veta att det finns pengar avsatta för din framtida begravning. Det ger en större frihet och skapar trygghet för dig och dina närstående. Försäkringen täcker begravning, bouppteckning och eventuell gravsten upp till försäkringsbeloppet. Pengarna öronmärks till detta.

Fördelar med en begravningsförsäkring

  • Historiskt sett har de gett högre ränta, jämfört med att placera pengarna på banken 
  • Du kan teckna försäkringen även i hög ålder 
  • Försäkringarna betalas alltid ut, oberoende av din ålder och andra försäkringar 
  • Eventuellt överskott går oavkortat tillbaka till dödsboet, som alltid är förmånstagare
  • Försäkringarna är inkomstskattefria vid utbetalning
  • Du är garanterad en grundränta, för närvarande 1 % 

Ansökan om begravningsförsäkring

Om du är intresserad av att teckna en begravningsförsäkring, skicka e-post med namn och telefonnummer till bestand-distans@folksam.se eller ring 08-772 85 30.

Försäkringen tecknas genom vår samarbetspartner Folksam.