Ordna begravning

Till dig som just har mist en närstående

Livets slut kan se väldigt olika ut. Ibland kommer döden oväntat och hastigt och som närstående kan det kännas extra svårt att inte ha fått ta ett ordentligt farväl. Kanske känns allt overkligt nu, samtidigt som du säkert inser att det är en del praktiska frågor som måste lösas den närmaste tiden. Det är inte konstigt om du knappt vet var du ska börja. En bra start är att kontakta oss. Vi kommer att göra allt för att hjälpa dig med alla praktiska frågor.

Tveka inte att ta hjälp! Sorg tar tid och ingår i livets palett. Förutom de som står dig nära finns professionella medmänniskor som du kan prata med, exempelvis:

Röda korsets telefonjour, 0771-900 800 (alla dagar 14-22)
Nationella hjälplinjen, 020-22 00 60 (alla dagar 13-22)

Vad behöver jag göra nu?

Börja med att berätta för andra vad som har hänt. Att upprätta en telefonkedja gör att du slipper tala med alltför många på en gång. Samla nära och kära och red ut vem som gör vad den närmaste tiden. Det kan exempelvis handla om att ta hand om den avlidnas husdjur, räkningar, försäkringar och kontakt med vänner.

Ta reda på om den avlidna har fyllt i Vita Arkivet, vilket underlättar i de beslut som behöver tas inför begravningen. Kontakta begravningsbyrån, så att de så snart som möjligt kan börja hjälpa er att reda ut alla praktiska frågor. Titta gärna i checklistan här (81,7 kB), öppnas i pdf.

Förbered besöket på begravningsbyrån

Att planera en begravning innebär många frågor att ta ställning till. En fråga som kan vara bra att börja fundera på omgående är tidpunkt för begravningsceremonin. Enligt begravningslagen måste den avlidne vara gravsatt eller kremerad inom en månad efter dödsfallet.

När vi planerar begravningsceremonin tillsammans med dig använder vi en checklista som underlag. Checklistan kan du hämta nedan. Gå gärna igenom de olika punkterna och börja fylla i den redan före besöket, så är du väl förberedd när vi ses.

Vi vet också att platsen för mötet kan vara viktigt och hjälper dig därför på vårt kontor, i din hemmiljö eller via telefon.

Hämta checklistan: "Inför besöket på Durandhs Begravningsbyrå" (81,7 kB) (PDF-fil, öppnas i eget fönster)

Nedan kan du se våra kistor och urnor i olika utföranden och kvalitéer.

 

Omhändertagande

När en person avlider är det sjukvården eller kommunen som har ansvaret för det första omhändertagandet och för transporten till ett bårhus.

Efter besöket hos oss kommer ytterligare omhändertagande att ske utifrån anhörigas önskemål. Frågeställningar så som till exempel rakning, vilken kista och hur vi ska bädda, ska den avlidne kläs i egna kläder eller ska vi använda svepdräkten? Allt detta går vi igenom på begravningsbyrån.

Kistan kommer sedan att köras till en bisättningslokal där den står i väntan på begravningsdagen.

Vi hjälper även till med långtransporter inom Sverige och utomlands.

Personligt avsked

Värdet av ett personligt avsked

När någon dör är det angeläget att de närmaste får en möjlighet att själva förvissa sig om dödsfallet. Att se den avlidna direkt efter dödsfallet t.ex. på sjukhuset, på vårdhemmet eller i bostaden är därför viktigt för de flesta. Att med egna sinnen förnimma döden är ofta det bästa sättet att förstå att någon är död. Att se den avlidna direkt efter dödsfallet ska däremot inte förväxlas med ett personligt avsked och att se den avlidna i sin kista. Det förra handlar om att förvissa sig om och förstå att dödsfallet verkligen har skett. Det senare handlar om en annan slags förvissning, en kontroll av att den avlidna nu kommit till ro i sin sista bädd och att allt stämmer med det man kommit överens med begravningsbyrån om. Är det rätt kista? Är det rätt person i kistan? Har den avlidna bäddats ner och har den klädsel som man förväntat sig? Har den avlidna fått med sig de minnessaker man tänkt sig?

Att ta farväl av den avlidna när han eller hon lagts till ro i sin kista är ett värdefullt led i bearbetningen av sorgen. På begravningsdagen är man sedan bättre förberedd eftersom man redan sett kistan och vet hur den avlidna har tagits om hand. Har man inte haft möjlighet att se den avlidna direkt efter dödsfallet är ett personligt avsked än viktigare.

Ofta arrangeras ett avsked vid kistan i sjukhusets kapell, eller andra iordningsställda rum.
Vi hjälper till att planera ett personligt avsked och kommer även att finnas med på plats.

Läs mer om personligt avsked här. (27,3 kB)

Visningen - en positiv upplevelse

Att se den avlidna i kistan eller visning som det också kallas, ska vara en positiv upplevelse. Men stunden kräver god förberedelse. Lokalens storlek och utformning, belysning, utsmyckning och kanske sång, musik och diktläsning, kan vara faktorer av betydelse. Likaså att man får tillräcklig tid på sig och att man får information om de eventuella förändringar som kan ha skett när det gäller den avlidnas utseende. Här hjälper begravningsbyrån till. Byrån är också på plats i god tid innan och förbereder rummet och kontrollerar kistan och ser till den avlidna samt rättar till sådant som är nödvändigt. Vid det personliga avskedet finns alltid möjlighet att lägga med något till den avlidna i kistan. Det kan vara en blomma, en vigselring, ett brev med en hälsning, en teckning från barnen, ett fotografi eller något annat. Det är också möjligt att ta med kameran och ta ett fotografi av den avlidna som sedan kan visas den som önskat men inte kunnat vara med vid det personliga avskedet. Det personliga avskedet bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Det har att göra med att en avliden förändras något med tiden. Ett personligt avsked bör ske i lugn och ro och vid ett särskilt tillfälle.
Att se den avlidna i samband med begravningsceremonin är därför inte att rekommendera men kan ibland bli nödvändigt.

Tre rosor

Blommor

Blommor förmedlar känslor som är svåra att uttrycka i ord. Det är därför de så ofta används vid ceremonier av olika slag; för att uttrycka både sorg och glädje. Ett välgjort arrangemang är vackert och en viktig stämningsbärare.

Vi hjälper dig med små och stora arrangemang, utsmyckning av lokalen, kistan och urnan.

Vår specialitet är dekorationer med växter/blommor från naturen och vad som finns den aktuella årstiden.

Musik

Få delar i en ceremoni kan uttrycka så starka känslor som musiken. Känslor av sorg, glädje, tröst och frid.

Vi samarbetar med sångare och musiker som ger dig råd inför dina val och på ett stämningsfullt sätt kan framföra alla typer av musik. Vi hjälper dig sedan med allt det praktiska.

En uppslagen diktbok

Dikter

Diktläsning är ett vackert inslag i alla typer av ceremonier. De kan användas för att ge uttryck för en stämning eller känsla eller beskriva någonting som den avlidne upplevde som värdefullt. Kanske finns det en dikt som betyder någonting alldeles särskilt för fler i familjen och för övriga närstående? Dikterna kan framföras av dig, präst eller ceremoniledare, en vän eller en professionell talare. Vill du inte själv läsa, hjälper vi dig att hitta någon som du känner förtroende för. Vi kan också lämna förslag på dikter lämpliga för en begravningsceremoni.

Exempel på programblad vid begravning

Program

I ett program presenteras innehållet i ceremonin med sånger, dikter och om tillfälle ges för defilering (möjlighet att passera kistan i ett avsked).

Den ger ett bra stöd för de närvarande och är en god vägledning om hur ceremonin kommer att gå till. Programhäftet kan utformas på det sätt du själv önskar.

Vi ger dig gärna råd om upplägg och format och ser till att dina program blir en vacker trycksak!

Kyrklig begravningsceremoni

Det är av stort värde om den avlidne själv uttryckt sina önskemål men det är lika vanligt att anhöriga ingenting vet.
Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan, Katolska kyrkan eller något annat religiöst samfund ser vi det som en viktig ledtråd om inget annat uttryckligen har uttalats av den avlidne.

Vanligast är att man har en ceremoni runt kistan (den avlidne ligger då nerbäddad i en stängd kista) men det förekommer även akt med urna (kremationen är redan genomförd och urnan innehåller askan efter den avlidne) eller akt med fotografi. Här bör man prata ihop sig med sin präst eller borgerliga officiant.

Alternativ 1:
Svenska kyrkan: En religiös begravningsceremoni kan hållas i någon av alla Svenska kyrkans kyrkor, eller i ett begravningskapell. I samråd med prästen kommer anhöriga överens om ett minnestal "griftetal", psalmer, musikstycken och bibeltexter som ritualen ska innehålla, vanligen följer man den ordning Svenska kyrkan fastställt.

Alternativ 2:
En religiös begravningsceremoni kan hållas i ett begravningskapell men vanligt är att man håller akten i någon av de kyrkor som det trossamfund man tillhör ställer till förfogande. Till exempel har både Svenska kyrkan och Katolska kyrkan många vackra kyrkor. Det vanligaste är att man är i sin församlingskyrka i det område där man bor. Ibland finns det orsaker (t.ex. sommarvistelser eller byte av bostad) som gör att den avlidne har känt närmare samhörighet med en kyrka utanför sin egen församling och det är i regel inget problem att då hålla en begravningsceremoni där.
I samråd med prästen kommer anhöriga överens om ett minnestal, psalmer, musikstycken och bibeltexter som ritualen ska innehålla, vanligen följer man den ordning kyrkan fastställt.

Läs mer om Svenska kyrkans ordning här. (31,1 kB)

Borgerlig begravning

Alternativet till den religiösa ritualen kallas för en Borgerlig begravningsceremoni.

Här är man fri att utforma akten så som man själv önskar. Vanligt är att man använder sig av ett kapell men man kan mycket väl välja helt andra lokaler och platser om det är praktiskt möjligt.
Vem som helst får förrätta en borgerlig begravningsceremoni men det kan oftast kännas skönt att använda sig av någon som är van vid att hålla i ett sådant uppdrag. En borgerlig officiant är behjälplig med att sätta ihop ett programförslag, skriva ett minnestal och att hjälpa till med att välja ut musik, dikter och andra eventuella texter.

Några exempel på personligt utformad begravning:

• Ceremonin hålls på en båt eller i trädgården.

• Låt den avlidne vara huvudperson på begravningen genom personligt utformad kistdekoration. Kistan kan dekoreras med golfklubban eller stenar och blommor. Även runt kistan kan en personlig prägel sättas med fotografier eller något från den avlidnes fritidssysselsättning.

• På minnesstunden kan favoriträtten serveras tillexempel grillat, ärtsoppa med pannkakor och punsch, hamburgare.

• Personligt utformad musik vid ceremoni och minnesstund.

En vit kista vid begravningsceremoni

Medverkan

Om du önskar, har du som närstående möjlighet att medverka i ceremonin. Kanske vill du läsa minnestalet, säga några korta ord, sjunga eller spela en sång, tända ett ljus, läsa en dikt eller lägga några blommor på kistan.

Vänd dig till oss så ger vi dig vägledning och hjälper dig med eventuella praktiska förberedelser.

Minnesstund

En minnesstund kan vara minst lika viktig som själva begravningsceremonin.

Här ges möjlighet att under något lättare former hålla tal, dela minnen och känna en samhörighet i det avsked man just delat.
Under minnesstunden är det vanligt att man bjuder på någon form av förtäring. Det kan vara allt från kaffe och kaka, mingel med snittar och vin, smörgåstårta med lättöl till en hel middag vid sittande bord.

Lokalen väljer vi utifrån anhörigas önskemål. Man bör ta i bekantande att det kan finnas lokala regler i de fall man väljer kyrkans församlingssalar så som till exempel alkoholförbud.
Vanligen bjuder man in till en minnesstund i dödsannonsen och får på så vis information om antal gäster genom att släkt och vänner anmäler sig.

Gravsättning

Jordfästning/ Grav för kista: I anslutning till begravningsakten transporteras kistan till begravningsplatsen och sänks i sin helhet ner i graven. En gravsättning av kista ska ske inom en månad efter dödsfallet.

Grav för urna: När kremeringen är genomförd samlas askan i en urna. Urnan som anhöriga valt gravsätts senare i en grav avsedd för urnor. En gravsättning ska ske inom ett år.

Minneslund: I en minneslund sprider eller gräver man ner askan efter den avlidne. En minneslund är en anonym, gemensam begravningsplats. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen och man vet inte exakt var i minneslunden gravsättningen har skett. De flesta församlingar och förvaltningar har ett dokument med regler som ska läsas igenom och godkännas före en gravsättning i minneslund.

Vid eldbegängelse ska en kremering ske inom en månad efter dödsfallet. Det finns tydliga regler kring hur en aska får hanteras och placeras. I de flesta fall ska en urna eller aska förvaras på krematoriet, alternativt hos kyrkogårdsförvaltning i ett låst förvaringsutrymme, i väntan på gravsättning.